Kantpressning

Kantpressning för att forma metall

Kantpressning, eller kantbockning som metoden också kallas, är ett sätt att forma material (oftast plåt och aluminium) på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Metoden är väl värd att använda även i de fall där det enbart ska tas fram mycket få detaljer. Kantpressning är en mycket exakt metod som idag används i en mycket stor utsträckning inom industrin, både på tunnare och tjockare material. Det är en metod man ofta ser i kombination med andra tillgängliga metoder såsom exempelvis svarvning och svetsning. Val av metod bestäms noga utifrån vad och hur mycket som ska tillverkas, med tanke på att få ned tillverkningskostnaden så mycket som möjligt.

Hur går kantpressning till?

I huvudsak finns tre olika metoder för kantpressning och dessa är prägling, dynformning och luftbockning. Själva kantpressen består av två huvuddelar; ett öververktyg format som en kil eller kniv samt ett underliggande verktyg som är spårformat som (i de flesta fall) ett V. Man använder kantpressen genom att placera det material som ska bearbetas mellan dessa två huvuddelar och sedan pressar ihop. Genom att göra detta får man till en form på det material som man precis pressat, veckat eller böjt på olika sätt, beroende på hur det övre verktyget är placerat i förhållande till det undre verktyget. En lyckad bockning beror på hur noggrant maskinen är inställd. För att resultatet ska bli riktigt bra krävs det att verktyget är inställt på en tusendels millimeter. Formen på vecket beror också på tjockleken på det material man arbetar med, samt hur djupt bockningen utförs av verktyget.

Som regel kan man använda sig av kantpressning på plåt som har en tjocklek upp till 12 millimeter. Utöver den tjockleken krävs det mer av verktyget. Det finns pressar som är byggda att klara tjockare material, men man får vara beredd på att kostnaden för bockningen kan bli högre. I pressar bearbetas vanligen material som har en tjocklek på mellan 2 och 3 millimeter, samt ett tryck om 50 – 170 ton. Dock finns det pressar som klarar upp till hela 800 ton.

Kantpressning används vid tillverkning av alla produkter som behöver någon form av bockning. Detta omfattar förstås en mängd olika produkter, eftersom det är sällan man använder enbart en platt och oböjd plåt. Många gånger bockar man dessutom produkter så att dessa inte ska ha en vass kant som man kan göra sig illa på, vilket exempelvis gäller för olika varianter av skyltar. Kantpressade produkter som man träffar på i vardagen är exempelvis plåtskåp, plåthyllor som man ser i den lokala butiken, skorstenar samt många prydnadsföremål för både inomhus- och utomhusbruk.

Avancerad teknik

Pressningsverktygen styrs genom användandet av sofistikerad och modern teknik. CNC-styrning görs via robotar och avancerad programvara som ser till att man får en fungerande enhet för all tillverkning. Med hjälp av denna teknik programmerar man alla de funktioner som behövs för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet. Programvaran ger instruktioner om hur materialet ska bockas, där rätt höjd och djup för pressningen ställts in. Tekniken styrs av en eller flera CNC-operatörer, som övervakar processen under hela tillverkningsförfarandet.