Laserskärning

Hur fungerar laserskärning?

Laserskärning är en av de tekniker som används vid plåtbearbetning. Detta är en metod där man ges möjlighet att med stor precision skära genom olika material som exempelvis mässing, koppar, aluminium och så kallad svartplåt. Man kan dessutom laserskära i plast och aluminium. Ibland fungerar inga andra skärtekniker än just laserskärning och detta gäller särskilt i de fall där man ska få till komplicerade konturer – både i 2D och 3D – av det material man arbetar med.

Laserskärningen erbjuder helt enkelt en helt annan exakthet jämfört med andra tillgängliga bearbetningstekniker. Det som möjliggör detta konststycke är användandet av fiberoptik, som inte bara ser till att konturerna blir exakt som det var tänkt utan också åstadkommer perfekta, skarpa kanter där man knappt kan upptäcka några skärlinjer. Detta till skillnad från när detta utförs med exempelvis gasskärning. Faktum är att skärsnittet med hjälp av laserskärning kan bli riktigt lövtunt; bara några få tiotals millimeter.

Vid laserskärning riktas en laserstråle vinkelrätt mot det område som ska beskäras, varpå materialet förångas på grund av att energin omvandlas till hetta. En fara vid de flesta bearbetningsmetoder är att materialet blir mycket varmt att arbeta med. Vid laserskärning blir dock endast den smala ytan vid snittet varmt, vilket beror på att man påverkar en mycket liten yta av plåten. Man lyckas samtidigt eliminera riskerna för att det material man jobbar med ska brytas av, helt enkelt på grund av att man påverkar en så liten del av ytan. Det är med andra ord mycket att vinna med laserskärning som metod och ett självklart val vid precisionsarbeten. Detta är samtidigt en teknik som är mycket flexibel, då den klarar snabba måttändringar och omställningar – något som är en fördel idag då direktiven från beställaren vid tillverkning kan ändras snabbt.

Vilka laserskurna produkter finns i vardagen?

Laserskärning används ofta inom varvsindustrin och bilindustrin, där smala och fina snitt är av yttersta vikt. Med andra ord stöter de flesta människor på en laserskuren produkt dagligen i form av bilen man äger, eller för den delen bussen som man tar till jobbet. Båtar och färjor har diverse laserskurna delar och komponenter. Detsamma gäller för motordelar, helikoptrar och rymdfärjor. Skyltar av diverse slag, där det är viktigt att snittet blir snyggt, är ofta skurna med hjälp av laser. På samma sätt används denna metod ofta när man exempelvis producerar precisionsskurna bokstäver tillverkade både i plåt och plast.

Framförallt spelar laserbeskärning en mycket viktig roll när det är flera delar som ska passa ihop med varandra. Tänk exempelvis på en bil, där det endast får finnas mycket små glipor mellan de olika delarna. Här ställs det mycket höga krav på att varje enskilt skuren del har exakt rätt mått för att kunna passa ihop med andra tillverkade delar. Detta är näst intill omöjligt att få till med någon annan tillgänglig bearbetningsmetod, vilket gör laserskärning till en överlägsen metod i dessa och liknande sammanhang. Det är lätt att tänka på den betydelse laserskärning har när det handlar om tillverkning av delar som ska användas på rymdfärjor.