Robotsvetsning

Att arbeta med robotsvetsning

Robotsvetsning kallas även för maskinell svetsning och är en metod där man sammanfogar metaller genom att dessa hettas upp. Den stora fördelen med att använda just robotsvetsning i jämförelse med andra metoder för svetsning är att det är mycket snabbare. Faktum är att arbetet går hela tre gånger snabbare än vid traditionell, manuell svetsning. Särskilt i de fall där arbetet omfattas av många olika moment har man mycket att tjäna på att använda robotsvetsning.

I en tid där man snabbt och effektivt behöver tillverka en mängd produkter på kortast möjliga tid, ställs det krav på tidseffektiva och pålitliga metoder. Ofta är produkterna dessutom ganska komplicerade att arbeta med och det är viktigt att slutresultatet blir lika bra varje gång. Ta en bilkaross som exempel. Tillverkningen av en sådan innebär en rad olika moment som ska utföras så snabbt som möjligt i takt med biltillverkarens åtagande. Samtidigt ska förstås kvaliteten vara mycket hög för varje enskilt exemplar som tillverkas, eftersom målet är att tillverka en tillförlitlig produkt. Metoden är dessutom mycket kostnadseffektiv, både vid mindre och större volymer, i de fall där det handlar om komplicerad svetsning med många moment. Ytterligare en fördel med robotsvetsning är ur säkerhetssynpunkt; vid svetsning uppstår oundvikligen svetssprut och rök på grund av den höga temperatur som krävs. Här riskerar med andra ord ingen människa att komma till skada.

Hur går robotsvetsning till?

De flesta har nog vid ett flertal tillfällen sett inslag från olika industrier på TV, där man får se robotarmar röra sig fram och tillbaka. Dessa robotarmar är programmerade att självständigt utföra ett visst moment enligt en viss instruktion. Inte sällan används flera robotarmar, om det är några riktigt stora och komplicerade moment som ska utföras. Ibland kan det dock finnas moment där robotarmarna inte kommer åt och där kan man komplettera robotsvetsning med manuell svetsning. Detta är dock enbart i undantagsfall, eftersom robotsvetsningen är byggd för att klara de flesta förekommande moment.

Det finns olika varianter av robotsvetsning, där MIG-svetsning är den vanligaste tekniken. Här används en gas för att man ska skydda svetsfogen som annars riskerar att försvagas av den kolbildning som lätt uppstår på grund av den höga värmen. Det är mycket viktigt att rätt skyddsgas används vid arbetet. Vilken variant av skyddsgas man väljer beror på vilket material man ska arbeta med. För svetsning i aluminium används med fördel argon eller helium, alternativt en blandning av de båda. När det handlar om rostfritt material bör man dock använda sig av argon i kombination med oxygen (syre) och koldioxid. MIG-metoden kan användas vid arbete på de flesta material; olika typer av stål, aluminium, samt flera olika icke-järnmetaller. Det är dessutom en mycket flexibel metod eftersom den tillåter svetsning av plåt av olika tjocklekar.

Robotsvetsningen styrs av mycket sofistikerade programvaror för att säkerställa att hela processen fungerar från början till slut. Dessa programvaror är beprövade och tillförlitliga samt konstruerade för att klara alla förekommande varianter av tillverkning. De är dessutom optimerade för att vara enkla att ta i drift och samtidigt utbyggbara med annan funktionalitet som kan tänkas behövas.